სპეციალური იარაღი Type 85

სტატიაში სპეციალური იარაღი Type 64 ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რომ ჩინეთში 1979-1983 წლებში სასწრაფო წესით დაიწყეს მუშაობა გამარტივებულ ეგზემპლარზე, რომელსაც ჩინეთის სახალხო-გამანთავისუფლებელი არმია Type-64-ის ნაცვლად მიიღებდა შეიარაღებაში. აღნიშნული სამუშაოების შედეგად 1985 წელს წარმოდგენილ იქნა პროტოტიპი, რომელიც გამოცდის შემდეგ, 1987 წელს ოფიციალურად მიიღეს შეიარაღებაში. ჩინეთის სამხედრო ნომენკლატურის თანახმად მას მიენიჭა სახელწოდება „Type-85“.
Type-85 მისი წინამორბედისგან განსხვავდებოდა სიმარტივით და იყინებდა დაშტამპვის (დაბეჭდვის) მეთოდით დამზადებულ დეტალებს. ასევე მისი დეტალების გარკვეული ნაწილი ერთმანეთზე მიმაგრებულ იყო შედუღების გამოყენებით, რამაც საგრძნობად გააიაფა წარმოება და შეამცირა იარაღის დასამზადებლად საჭირო დროითი რესურსი. Type-85-ის წარმოება ხდებოდა 2 ძირითადი ვარიანტის სახით:
Type 85 ინტეგრირებული მაყუჩით
1. ინტეგრირებული მაყუჩით, რომელიც გათვლილი იყო ქვებგერით ვაზნაზე 7,62х25 Type-64. აღნიშნულ მოდიფიკაცია იყენებდა ლულაზე ინტეგრირებულ მაყუჩს, რომელიც Type-64-ის მსგავსად იყო აგებული. ლულას წინა ნაწილში (ისევე როგორც Type-64-ში) ჰქონდა ნასვრეტებიანი მონაკვეთი. მაყუჩი შედგებოდა 9 ცალი ქრომირებული სეპარატორისგან და ლულის კოლოფზე დამაგრებული გარსაცმისგან. სროლის წარმოება ასევე შესაძლებელი იყო სტანდარტული ვაზნებით 7,62x25 Type-51. ამ შემთხვევაში ტყვია ლულას ტოვებდა ზებქერითი სიჩქარით, რის გამოც სროლის ხმის დახშობა ვერ ხდებოდა ეფექტურად. გარდა ამისა მაყუჩის რესურსი საგრძნობლად მცირდებოდა;
Type 85 ვარიანტი მაყუჩის გარეშე
2. ვარიანტი მაყუჩის გარეშე. იგი გათვლილი იყო ტოკარევის სისტემის პისტოლეტისთვის განკუთვნილ სტანდარტულ ვაზნებზე 7,62x25 Type-51 (საბჭოთა 7,62х25 ТТ -ს ვაზნის ჩინური ანალოგი). თუმცა ამ მოდიფიკაციაში ასევე შესაძლებელი იყო ქვებგერითი ტიპის ვაზნების 7,62х25 Type-64 გამოყენებაც. ქვებგერითი ტიპის ვაზნების გამოყენება შესაძლებელი იყო იმის ხარჯზე, რომ მჭიდში ეტეოდა უფრო გრძლი ვაზნა 7,62х25 Type-64. (აქვე ავღნიშნავ, რომ სტანდარტულად 7,62х25 ТТ ტიპის ვაზნაზე გათვლილი იარაღის მჭიდში არ ჩადის ჩინური სპეციალური ვაზნა 7,62х25 Type-64, რადგანაც მძიმე წვეტიანი ტყვიის გამო ვაზნის საერთო სიგრძე უფრო მეტია).
როგორც უკვე ვისაუბრეთ სტატიის ზემოთ Type-85-ს ჰქონდა დაშტამპვის (დაბეჭდვის) მეთოდით დამზადებული მილისებური ლულის კოლოფი. ასევე დაშტამპვის მეთოდით მზადდებოდა ლულის კოლოფის ქვემოდან დამაგრებული სასხლეტი მეანიზმის ბუდე, მჭიდის მიმღები და საკეცი დუგლუგი. Type-85-ის დუგლუგი იკეცებოდა მარჯვენა მხარეს და არა ქვემოთ ლულის კოლოფის გასწვრივ  როგორც ხდებოდა Type-64-ში. (სხვადასხა ფოტოზე შეიძლება შეგვხდეს ეგზემპლარები, რომელსაც საკეცი დუგლუგი მარცხნივ აქვს დაკეცილი.
 თუ დავაკვირდებით ასეთ ფოტოებს დავინახავთ, რომ დუგლუგის საზურგე ნაწილი ამოყირავებულია, რაც იმას მოწმობს, რომ შესაძლებელი იყო ლულის კოლოფზე დუგლუგის უკუღმა დაყენება. პრინციპულ სხვაობას Type-64-თან შედარებით წარმოადგენდა ასევე ის ფაქტიც, რომ Type-85 ისროდა ღია საკეტიდან. იარაღის ვაზნებით კვება ხდებოდა Type-64 -ის 20 და 30 ცალ ვაზნაზე გათვლილი 2 რიგიანი გამოსასვლელის მქონეს მჭიდებით. სროლის რეჟიმების გადამრთველი (სელექტორი) განთავსებული იყო ლულის კოლოფზე მარჯვენა მხრიდან  სასხლეტი კავის ზევით. გადამრთველს გააჩნდა 3 პოზიცია. პირველი პოზიცია მარკირებული იყო ციფრი 1-ანით, რაც ნიშნავდა ერთეულ გასროლებს, შემდეგი პოზციცია მარკირებული იყო ნულიანით (0) და წარმოადგენა მცველს, ხოლო მესამე პოზცია მარკირებული იყო 2-ით და სელექტორის მასზე გადართვისას ხდებოდა სრულიად ავტომატური ჯერებით სროლა.
სპეცრაზმელი ინტეგრირებული მაყუჩიანი Type 85-ით ხელში
საინტერესოა ერთი მომენტი, კერძოდ, ჩემს მიერ გადამოწმებულ ყველა წყაროში მაყუჩით აღჭურვილ Type 85 -ს ტაქტიკურ-ტექნიკურ მახასიათებლებში სროლის ტემპის გასწვრივ მითითებული აქვს 780-850 გასროლა წუთში, მაშინ როდესაც  მისი წინამორბედი Type 64-ის სროლის ტემპი წუთში 1000-1300 გასროლას შეადგენს. ბუნებრივია ეს   ბადებს შეკითხვას თუ რის ხარჯზე მოხდა სროლის ტემპის შემცირება? ან იქნებ ნაბეჭდი შეცდომაა პირველ წყაროში? (ამ შეკითხვებზე პასუხი არ მაქვს).
საერთო ჯამში Type 85 გამოვიიდა ისეთივე ეფექტური იარაღი, როგორიც იყო მისი წინამორბედი მოდელი Type 64. ამოვდროულად Type 85 გამოირჩეოდა სიმსუბუქით და ტექნოლოგიურობის გამო მისი წარმოება ჯდებოდა გაცილებით იაფი.

No comments:

Post a Comment