ექსპერიმენტალური ხიშტ-დანა Seitengewehr-42

Seitengewehr-42

მეორე მსოფლიო ომის დროს, კონკრეტულად კი 1942 წელს იმპერიის სამეცნიერო-კვლევითი საბჭოს (Reichsforschungsrat - სპეციალური ორგანო, რომელიც ექვემდებარებოდა შეიარაღების და სამხედრო მრეწველობის სამინისტროს. იგი პასუხისმგებელი იყო ახალი იარაღების შემუშავებაზე) და ვერმახტის სახმელეთო ჯარების შეიარაღების სამმართველოს (HWaA - Heereswaffenamt) ერთობილივი ძალებით დაწყებულ იქნა სამუშაოები, რომელიც ეხებოდა ხიშტ-დანის ახალი მოდელის შექმნას.

ძირითად ამოცანას წარმოადგენდა ისეთი მოდელის შექმნა, რომელიც ჩაანაცვლებდა შეიარაღებაში არსებულ მოძველებულ ხიშტ-დანას M1884/98. ყველაზე მთავარ კრიტერიუმს წარმოადგენდა ის, რომ მისი გამოყენება შესაძლებელი უნდა ყოფილიყო როგორც საშტატო ხიშტ-დანის სახით კარაბინისთვის „Karabiner 98“ (Kar98) და ასევე ახლო ბრძოლაში (როგორც გერმანელები უწოდებდნენ Nahrkampfmesser) გამოსაყენებლი სასანგრე დანის სახით.

ზოლინგენში მდებარე კომპანია „Carl Eickhorn“-თან თანამშრომლობის შედეგად საკმაოდ მოკლე ვადაში შემუშავდა იმ პერიოდისათვის ახალი და უანალოგო ხიშტ-დანა, რომელსაც მიენიჭა ოფიციალური სახელწოდება "Seitengewehr-42" (შემოკლებით SG-42).

დანის პირს მარტივად შეეძლო მოწინააღმდეგე მებრძოლის ზამთრის უნიფორმის გაჭრა. ამას გარდა ხიშტ-დანის სახელურში ინახებოდა სპეციალური მოხსნადი მოდული, რომელიც აერთიანებდა სხვადასხვა ინსტრუმენტებს (სახრახნისი, მახათი, სახსნელი, მცირე ზომის დანა). ხიშტ-დანის ქარაქშზე გაკეთებული იყო სამაგრი, რომლის მეშვებითაც შესაძლებელი იყო მისი ჩამოკიდება მებრძოლისთვის მოსახერხებელ ადგილას.

ხიშტ-დანის SG-42 სახელური და ქარქაში მზადდებოდა ბაკელიტისგან. სახელურის თავზე შესრულებული იყო Т-სებური ღარი და ზამბარიანი ჩამკეტი. გარკვეული წყაროების თანახმად კომპანია „Carl Eickhorn“-ის მიერ დამზადებულ იქნა დაახლოებით 7000 ცალი ხიშტ-დანა. ამ პარტიის ყველა ეგზემპლარს გააჩნდა ორი ტიპის დამღა მწარმოებლი ქარხნის კოდური აღნიშვნა „cof“ და შეიარაღებაში მიღების დამღა ეგრეთ წოდებული ვაფენამტი „WaA 519“.

აღსანიშნავია, რომ ინსტრუმენტების ნაკრების მოდული, რომელიც ინახებოდა ხიშტ-დანის სახელურში, მზადდებოდა ცალკე ფაბრიკაში. კერძოდ ზოლინგენში მდებარე „Robert Klaas“-ში. შესაბამისად მოდულს დატანილი ჰქონდა შესაბამისი საწარმოს კოდირებული აღნიშვნა დამღის სახით „ltk“.

მიუხედავად იმისა, რომ ხიშტ-დანამ SG-42 დიდი მოწონება დაიმსახურა და მას ჰქონდა პოზიტიური გამოხმაურებები მებრძოლებისგან, იგი არ წავიდა მასიურ წარმოებაში. ამის მიზეზი იყო წარმოების სირთულე და მაღალი თვითღირებულება. ასევე ტექნოლოგიურობის მხრივ ხიშტ-დანის დამზადებას ესაჭიროებოდა როგორც მინიმუმ სამი სხვადასხვა  მწარმოებლის კოოპერაცია (თანამშრომლობა). ამ ყველაფერს ემატებოდა ისიც, რომ ხიშტ-დანა იმ პერიოდისთვის გაცილებით ნაკლებ პრიორიტეტს წარმოადგენდა, ვიდრე სხვა ტიპის იარაღის და საბრძოლო მასალის წარმოება. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე უარი თქვეს მის შემდგომ წარმოებაზე.

ტაქტიკურ-ტექნიკური მახასიათებლები (ტტმ)

საერთო სიგრძე:

303 მმ

პირის სიგრძე:

177 მმ

პირის სიგანე:

26 მმ

პირის სისქე:

4 მმ

ქარაქშის სიგრძე:

190 მმ

მთლიანი წონა:

487 გრამი

მხოლოდ ხიშტ-დანის წონა ინსტრუმენტების მოდულთან ერთად:

361 გრამი

ქარქაშის წონა:

126 გრამი

ინსტრუმენტების მოდულის წონა:

98 გრამი

No comments:

Post a Comment