სტეჩკინის ავტომატური პისტოლეტი (АПС) (ნაწილი II)

აღნიშნულ ვიდეოში ვისაუბრეთ სტეჩკინის ავტომატური პისტოლეტის კომპლექტაციაზე და ტექნიკურ/მატერიალურ მხარეებზე

No comments:

Post a Comment