სტეჩკინის ავტომატური პისტოლეტი (АПС) (ნაწილი I)

აღნიშნულ ვიდეოში ვისაუბრებთ სტეჩკინის ავტომატური პისტოლეტის შექმნის ისტორიაზე, მის გამოცდებზე, შეიარაღებაში მიღებაზე და სერიულ წარმოებაში ჩაშვებაზე.

No comments:

Post a Comment