ჩუმი(უხმო) ვაზნა СП-2 (7,62х35)


1954 წელს იგორ იაკოვის (იაკობი) ძე სტეჩკინმა СССР-ის  КГБ- დაკვეთით შექმნა უხმო ვაზნის მეორე ვარიანტი СП-2,(საავტორო მოწმობა ნომრით 15840, 1954 წლის 15 დეკემბერი) რომელიც განკუთვილი იყო სამლულიანი სასროლი მოწყობილობისათვის ТКБ-506 და  ТКБ-506А (პორტსიგარი) (მოგვიანებით ამ ვაზნაზე აწყობილ იქნა პისტოლეტი МСП).  დენთის აირების მასრაში გადაკეტვის წყალობით და ქვებგერითი საწყისი სიჩქარის წყალობით ვაზნა СП-2 უზრუნველყოფს ჩუმ გასროლას. იგი  დამზადებულ იქნა 1943 წლის მოდელის 7,62х39 ვაზნის მასრის სამზადის საფუძველზე, რომელსაც ფუძე შევიწროვებული აქვს 10,5მმ-დე ხოლო სიგრძეში დამოკლებულია 35მმ-დე. ტყვია შედგებოდა 1930 წლის 7,62х25 ТТ -ს ტყვიის სამზადისაგან, რომელშიც ჩასმული იყო დურალუმინის ღერო.  მასრის ყელის ფორმირება ხდებოდა მას შემდეგ, რაც ჩაიყრებოდა დენთის მუხტი და ჩაიდგმებოდა ქვეშაგი. გასროლის დროს ქვეშაგი უბიძგებდა ტყვიას, ხოლო როდესაც მიუახლოვდებოდა მასრის ყელის უკიდურეს ნაწილს გაჩერდებოდა, რითაც  გამოიწვევდა მასრაში არსებული დენთის აირების გადაკეტვას.  

რადგანაც ЦКБ-14, სადაც მუშაობდა სტეჩკინი  არ გააჩნდა საკუთარი ვაზნების დასამზადებელი საწარმო, საცდელი ვაზნების ნიმუშების და ვაზნების პირველი პარტიის დამზადება დაევალა სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტს НИИ-61, ხოლო პასუხისმგებელობა შესრულებაზე დაეკისრა  ირაიდა სიმინოვნა გუბელს (Ираида Семеновна Губель), სწორედ მან შეადგინა ვაზნებისათვის საჭირო ყველა დოკუმენტაცია.
ბალისტიკური ლულიდან გასროლისას რომლის სიგრძეც შეადგენდა 25მმ-ს 6,2გრამიან და სიგრძეში 31მმ-ან ტყვიას გააჩნდა 175მ/წ საწყისი სიჩქარე და 5 მეტრზე ხვრეტდა სამცალ ფიჭვის ფიცარს. სროლის სიბურჯღლე შეადგენდა R50 ≤ 4,0 სმ-ს. სტეჩკინმა მოიპავა საავტორო მოწმობა დენთის აირების გადაკეტვის მქონე კონსტრუქციის ვაზნებზე ხოლო მის მიერ შემოთავაზებულმა აღნიშვნამ СП საფუძველი დაუდო КГБ სათვის შექმნილ მთელ რიგ ვაზნების სერიას.

 
ვაზნები СП-2 გამოდიოდა ბიმეტალის მასრებით, რომლის მასრასაც არ გააჩნდა არანაირი დამღა. კაფსულ-მაალებელი მასრაში ფიქსირდებოდა გაძლიერებული წრიული დამჭერით და 4 ცალი ჩანაჭრელით. ვაზნების შეფუთვა მზადებოდა მუყაოსაგან, რომელშიც მოთავსებული იყო 8 ცალი ვაზნა, ხოლო მუყაოს კოლოფზე დატანილი იყო წარწერა «7,62-СП-2 гж». ტყვიის თავები მარკირებული იყო შავი ფერის ლაკით. 


1. ვაზნა СП-2 (7,62х35);
2. გასროლილი ვაზნის მასრა;
3. ტყვია (ტყვიის წამყვან ნაწილს ემჩნევა ჭრილების კვალი)
4. მასრის ფუძე
5. საშტატო შეფუთვა

როგორც მოგვიანებით დავადგინე დენთის მუხტის მასა შეადგენდა 0,15 გრამს და გამოიყენებოდა П-125  მარკის დენთი
 
 

No comments:

Post a Comment